Alumnes2021-05-11T11:25:09+02:00

Explicació de les pràctiques

A continuació teniu explicat en modalitat preguntes i respostes tot el procès sobre les pràctiques. Us recordem, que tota la documentació la podeu trobar a la part part inferior d’aquesta mateixa pàgina.

On puc fer pràctiques de monitor/a o director/a?2020-09-24T20:25:19+02:00

Des de l’Escola Educa entenem que les pràctiques formen part del procés de formació de l’alumne i per tant, atenent la varietat d’activitats que hi ha en el lleure, és l’alumne que busca el centre i/o empresa que millor s’adapti a l’activitat de lleure que ell/ella vol desenvolupar.

Quins requisits ha de complir aquesta entitat i/o empresa?

Segons la ORDRE  BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. 

Article 3

Etapa de pràctiques

3.1 Les pràctiques consisteixen en activitats d’educació en el lleure continuades o intensives, durant les quals l’alumne/a ha de desenvolupar totes les funcions pròpies d’un monitor/a o d’un director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

3.2 Les activitats de pràctiques han de reunir els requisits següents:

a) Tenir un projecte educatiu i un equip de monitors/ores estable que treballi en equip.

b) Tenir un/a director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per l’òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya o de l’òrgan corresponent de les comunitats autònomes amb competència en la matèria, i també aquelles persones que tinguin el certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.

c) Tenir un grup d’infants o de persones joves estable, d’una franja d’edat d’entre 3 i 20 anys, i que la durada de les activitats que s’hi facin sigui suficient per poder avaluar el procés educatiu, o bé ser una instal·lació juvenil inscrita en el Registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de joventut i tenir una activitat anual estable. La diferència mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de 3 anys. En cas que les pràctiques es realitzin en grups on, com a mínim, el 90% de les persones tinguin una discapacitat intel·lectual, és indispensable que aquest grup disposi d’un projecte educatiu de lleure i no se li apliquin els barems de franja i de diferència d’edat

Què he de fer abans de començar les pràctiques?2020-09-24T21:23:37+02:00

Un cop tenim clar on volem desenvolupar la nostra etapa de pràctiques cal formalitzar la documentació i haurem de seguir les següents passes:

1.- Enviar un correu electrònic a l’Escola Educa (info@escolaeduca.org) dient el nom de l’entitat i/o empresa on realitzarem les pràctiques, ja que cal verificar si tenim conveni amb aquesta entitat i/o empresa.

IMPORTANT: cal el nom de l’empresa que organitza l’activitat, és a dir, si estic a un menjador, l’empresa del menjador, no el nom de l’escola.

2.- Un cop hem rebut la resposta per par de l’Escola Educa, si ens confirmen que hi ha conveni, passem al punt 3. En el cas que ens diguin que no tenen conveni, al mateix correu ens explicaran què hem de fer.

3.- Un cop confirmat el conveni o signat un nou conveni, cal que l’entitat i/o empresa i al mateix temps l’alumne/a ompli el document: Acord de pràctiques.

Tota la documentació, el conveni (en cas que s’hagi de signar) i l’acord de pràctiques l’heu de portar (o enviar per correu postal, recomanem certificat) a l’escola ABANS de començar les pràctiques, us recordem que tota aquesta documentació ha de ser original (ni escanejada, ni fax,…). No es poden començar les pràctiques si no tenim aquesta documentació, ja que no es comptabilitzarà.

Què he de fer durant les pràctiques?2020-09-24T21:23:28+02:00

Durant les pràctiques cal realitzar les funcions pertinents de monitor/a i/o director/a de lleure. Us recordem que esteu encara dins del procés formatiu, i per tant és el moment de posar en pràctica tot allò que hem vist durant el curs.

Podem aprofitar per anar realitzant paral·lelament a les pràctiques la memòria.

Us recordem que des de l’Escola Educa estem a la vostra disposició per a qualsevol incidència que pugui sorgir, igual que podem establir contactes amb les entitats i/o empreses de pràctiques per fer un seguiment aleatori de les pràctiques.

Documentació final de pràctiques2020-09-29T16:15:18+02:00

Al finalitzar les pràctiques, l’entitat i/o empresa, i més concretament el director/a de lleure que les ha supervisat, us ha d’omplir el document “Certificat de pràctiques” corresponent a la titulació que us esteu traient.

Aquest certificat ha d’estar correctament omplert, signat i segellat.

S’ha de fer arribar a l’Escola Educa el document original, ja sigui per correu postal o presencialment. No s’acceptarà cap certificat de pràctiques escanejat o fotocopiat.

Us recordem les dates de les convocatòries: 15 de gener, 15 d’abril i 15 d’octubre.

ATENCIÓ: no comencem a corregir cap memòria fins que no arribi la data de la convocatòria. Si teniu alguna cosa malament us donarem uns dies per poder rectificar-ho, si no, passareu a la convocatòria següent.

Documents de les pràctiques

DOCUMENTS COMUNS

Conveni de pràctiques
Indicacions per a omplir el conveni de pràctiques
Acord de pràctiques

DOCUMENTS MONITORS/ES DE LLEURE

Certificat de pràctiques
Guió de la memòria

DOCUMENTS CURSOS DIRECTORS/ES

Certificat de pràctiques
Guió de la memòria

ORIENTACIONS PER OMPLIR LES FITXES DE PRÀCTIQUES

Perfil del monitor/a de lleure
Capacitats del monitor/a de lleure
Perfil del director/a de lleure
Capacitats del director/a de lleure

Inscriu-te a la nostra newsletter

Go to Top