Basket

El PROCICAT determina les mesures per a les extraescolars, colònies i sortides.

El 5 d’octubre, el PROCIAT, va anunciar les mesures pertinents per a la realització de les extraescolars, les colònies i les sortides, a continuació us exposem el resum per si és del vostre interès.

Extraescolars

El pla s’aplica a les activitats organitzades o promogudes pels centres educatius, les associacions de mares i pares d’alumnes, les seccions esportives i les associacions esportives escolars o figures anàlogues. També s’apliquen, sempre que no hi hagi una regulació específica, a les activitats i modalitats formatives en centres no educatius.

  • Sempre que sigui possible, les activitats han de tenir lloc a l’aire lliure.
  • Cal fer un registre diari de l’assistència dels integrants del grup estable (esportistes, monitors, etc.) i conservar-lo durant al menys un mes.
  • La superfície d’espai disponible ha de permetre una distància mínima d’1,5 metres entre cada participant.
  • La mascareta és obligatòria a partir dels sis anys, excepte quan la pràctica esportiva la faci incompatible, en les classes d’instruments de vent i de cant i quan estigui contraindicada per motius de salut.
  • Els vestidors només s’han de fer servir de manera simultània per infants i adolescents del mateix grup estable de l’activitat i cal mantenir, igual que a les dutxes, la distància de seguretat. El nombre de persones que els utilitzin, per tant, ho ha de garantir.
  • Els esdeveniments en els centres educatius s’han de fer sense públic, sense perjudici del que estableixin les competicions federades i els Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Colònies i sortides escolars

Les sortides d’un dia s’han d’organitzar en grups estables de convivència, que han de coincidir amb els grups definits per l’activitat lectiva. Tindran un o més monitors.

Sigui amb allotjament o sense, alumnes de centres diferents poden coincidir en una mateixa instal·lació, sempre que es respectin els grups de convivència i la distància de seguretat.

També podeu trobar el PLA SECTORIAL que és un document més extens.

Esperem que us sigui d’utilitat.

Escola Educa.

Inscriu-te a la nostra newsletter