Certificat Professional Subvencionat pel SOC.

Aula Virtual de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores.